ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΖΩΝΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ

Η Γη, που λέγεται και Υδρόγειος, για να μελετηθεί καλύτερα, διαιρείται τεχνητά σε διάφορες ζώνες από φανταστικούς κύκλους.

α) Από τον Ισημερινό χωρίζεται σε δυο μέρη ίσα, που λέγονται ημισφαίρια, από αυτά το πάνω λέγεται βόρειο ημισφαίριο και το κάτω νότιο ημισφαίριο.

β) Παράλληλους με τον Ισημερινό, θεωρούμε άλλους 180 κύκλους, 90 στο βόρειο και 90 στο νότιο ημισφαίριο, από τους οποίους τέσσερις είναι οι σπουδαιότεροι: ο "Τροπικός του Καρκίνου" απέχει 23° 28΄ 28΄΄και ο "βόρειος πολικός κύκλος" 66° 32΄ 58΄΄ από τον Ισημερινό και βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ ο "Τροπικός του Αιγόκερω" και ο "νότιος πολικός κύκλος" βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο και απέχουν αντίστοιχες αποστάσεις από τον Ισημερινό.

γ) Οι τέσσερις αυτοί παράλληλοι κύκλοι, μαζί με τον Ισημερινό, χωρίζουν τη Γη σε πέντε ζώνες, τις εξής:
Στις δυο πλευρές του Ισημερινού και μέχρι τους δυο τροπικούς, έχουμε τη "διακεκαυμένη ζώνη", όπου το κλίμα είναι τροπικό και η θερμοκρασία υψηλή. Ανάμεσα στον τροπικό του Καρκίνου και στο βόρειο πολικό κύκλο, σχηματίζεται η βόρεια εύκρατη ζώνη, ενώ ανάμεσα στον τροπικό του Αιγόκερω και στον νότιο πολικό κύκλο σχηματίζεται η νότια εύκρατη ζώνη. Τέλος ο βόρειος πολικός κύκλος, που περικλείνει την περιοχή του Βόρειου πόλου σχηματίζει τη βόρεια καταψυγμένη ζώνη και ο νότιος πολικός κύκλος, που βρίσκεται γύρω από το Νότιο πόλο, σχηματίζει τη νότια καταψυγμένη ζώνη, όπου τα πάντα είναι παγωμένα.

δ) Εκτός από τους παράλληλους που είναι 90 στο βόρειο ημισφαίριο και 90 στο νότιο, δηλ. ένας σε κάθε μοίρα, υπάρχουν και οι μεσημβρινοί, που είναι κάθετοι σ' αυτούς και περνούν από τους δυο πόλους. Οι μεσημβρινοί είναι 360 ημικύκλια (ένα σε κάθε μοίρα) και μαζί με τους παράλληλους χωρίζουν νοητά την υδρόγειο σε μεγάλα σφαιρικά τετράγωνα. Πρώτος μεσημβρινός θεωρείται αυτός, που περνά από το αστεροσκοπείο του Γκρήνουιτς του Λονδίνου και χωρίζει τη Γη σε ανατολικό και σε δυτικό ημισφαίριο. Από τα 360 ημικύκλια τα 180 βρίσκονται στο ανατολικό και τα άλλα 180 στο δυτικό ημισφαίριο και αριθμούνται από το 1 ως το 180. Οι αποστάσεις των διάφορων τόπων από τον πρώτο μεσημβρινό λέγονται "γεωγραφικά μήκη", και από τον Ισημερινό "γεωγραφικά πλάτη". Οι μεσημβρινοί λέγονται έτσι γιατί, όταν ο Ήλιος βρίσκεται πάνω στο μεσημβρινό ενός τόπου, έχουμε μεσημέρι στον τόπο εκείνο.

 

 

Προηγούμενη Σελίδα        www.earth.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα