Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η μέση πυκνότητα της Γης είναι 5,52, δηλ. η Γη είναι 5,52 φορές πιο βαριά από μια υδάτινη σφαίρα με ίσο όγκο.

Επειδή όμως τα πετρώματα του φλοιού της Γης έχουν μέση πυκνότητα 3, πρέπει να δεχτούμε ότι το εσωτερικό της αποτελείται από υλικό βαρύτερο και από σίδερο. Τα στοιχεία που ανακαλύφτηκαν ως τώρα στη Γη είναι 104.


 

 

Προηγούμενη Σελίδα        www.earth.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα