Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Τις διαστάσεις της Γης προσδιόρισε πρώτος, με καταπληκτική ακρίβεια ο Έλληνας Ερατοσθένης (260 π.Χ.), ο οποίος και θεωρείται πατέρας της Γεωδαισίας. Αυτός προσδιόρισε τη διαφορά των γεωγραφικών πλατών δυο πόλεων της Αιγύπτου (Αλεξάνδρειας και Ασσουάν), των οποίων ήταν γνωστή η απόσταση σε στάδια. Έτσι βρήκε πόσα στάδια αντιστοιχούν σε μια μοίρα και πολλαπλασίασε αυτόν τον αριθμό με το 360° που είναι όλος ο μεσημβρινός. Το αποτέλεσμα ήταν να βρει ότι ολόκληρος ο μεσημβρινός της Γης ήταν 250.000 στάδια ή 39.375 χλμ. (ενώ το σωστό ήταν μόλις 40.000 χλμ.).


 

Προηγούμενη Σελίδα        www.earth.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα