Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Αυτή χωρίζεται σε μεγάλους αιώνες, οι οποίοι υποδιαιρούνται σε περιόδους και αυτές σε εποχές . Πολλές θεωρίες υποστηρίχτηκαν κατά καιρούς για τη δημιουργία της Γης. Τα ερωτήματα "πώς", από πού" και "πότε" σχηματίστηκε η Γη απασχόλησαν από πολύ παλιά τον άνθρωπο. Με μεθόδους, όπως, ο παλαιομαγνητισμός (μαγνητισμός που παραμένει, μείωση της έντασης του μαγνητικού πεδίου), των ραδιοϊσοτόπων (από το χρόνο της ημιζωής ραδιενεργών ορυκτών) και από τους γεωλογικούς μετασχηματισμούς, προσδιορίζεται η ηλικία των πετρωμάτων της Γης.

Σήμερα, ξέρουμε ότι η ηλικία της Γης είναι 5.000.000 περίπου χρόνια. Οι θεωρίες που διατυπώθηκαν για ν' απαντήσουν στα άλλα δυο ερωτήματα πώς" και "από πού" κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες:
α) τις νεφελικές ή μονιστικές και
β) τις κατακλυσμικές ή δυαδικές.

Οι πρώτες δέχονται τη δημιουργία της Γης (και των πλανητών) ως αποτέλεσμα εσωτερικών δυνάμεων στο ηλιακό σύστημα και υποστηρίζονται από τον Καντ (Κant), Λαπλάς (Laρlace), Βαϊτσζαίκερ (Weizsaecker) κ.ά. Οι δεύτερες αποδίδουν τη γένεση της Γης σε μια καταστροφή" που οφείλεται σε εξωτερικά αίτια. Σ' αυτές ανήκουν οι θεωρίες των Τσάμπερλαιν - Μούλτον (Chamberlain - Μοultοn), Τζην - Τζέφρεϋ (Jeans - Jeffrey), Ράσσελ - Λίττλετον (Russel - Lyttletοn) κ.ά. .

 

 

Προηγούμενη Σελίδα        www.earth.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα